Najeďte kurzorem myši na obec nebo úsek hranice pro zobrazení více informací

O projektu

O projektu hranice Moravy

Nevíte, která obec se nachází v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku?

Interaktivní mapa historických zemí zobrazuje příslušnost jednotlivých obcích podle stavu před začleněním zemí do Československa v roce 1918.

Zároveň zde naleznete průběh česko-moravské hranice a její překryv se současnými krajskými hranicemi.

Najeďte kurzorem myši na obec nebo úsek hranice pro zobrazení více informací.

Zpracovala Moravská národní obec 2016

I'm in a dialog